نویسندگان ارسال توسطm1410

m1410

1 مطلب 0 دیدگاه

0 1608

در حالی که هنوز حرف و حدیث‌ها پیرامون پرچمدار بعدی مایکروسافت زیاد است و در این مدت اخیر افشاگری‌های زیادی منتشر شده، امروز نیز...